Proiect cercetare 2017

ANUNŢ DE LANSARE A COMPETIŢIEI PENTRU UN GRANT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Descarcă fișierul

Clinica SC Chiajna Medical Center SRL , cu sediul social în Ilfov, loc. Chiajna, str. Răsăritului, nr 7, cod unic de înregistrare 25189968, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J23/466/2009, reprezentată prin Dr. Timnea Olivia, în calitate de Director General, anunţă lansarea competiţiei pentru finanţarea unui grant de cercetare ştiinţifică în domeniul implicaţiilor grăsimii ectopice în disfuncţia pancreatică, la copiii obezi.

Prezentare generală

Stilul de viaţă nesănătos, constand  în obiceiuri alimentare hipercalorice şi sedentarism contribuie la creşterea incidenţei obezităţii, la copii. Pancreasul gras non-alcoolic (NAFPD) este asociat obezităţii şi are trei forme: steatoza, steatopancreatita şi cancerul de pancreas. Se ştie că, pancreasul este un organ dual, atat cu funcţie endocrină, cat şi cu funcţie exocrină. De asemenea, în ultimii ani, patologia s-a schimbat în contextul societăţii moderne, iar la copiii obezi au fost descrise boli precum diabetul zaharat tip II şi pancreatite acute şi/sau cronice. De aceea, se impune selectarea unor markeri biologici, care să competeze datele imagistice, cu scopul de a preveni dezvoltarea disfuncţiilor pancreasului.

REGULAMENT COMPETITIE-GRANT CERCETARE IN DOMENIUL MEDICINEI

Scop

Clinica SC Chiajna Medical Center SRL, prin acest tip de proiecte urmăreşte susţinerea şi stimularea activităţii de cercetare  ştiinţifică multidisciplinară, în vederea obţinerii de rezultate originale, competitive pe plan naţional şi internaţional, în domeniul medicinei, în special al medicinei preventive.

Obiective

Promovarea cercetării medicale în vederea obţinerii de rezultate practice, aplicabile la nivelul medicinii de familie, în vederea scăderii morbidităţii asociate obezităţii, la copiii obezi. Implementarea unor programe pentru îmbunătăţirea actului medical preventiv a medicului de familie.

Studiul severităţii pancreasului gras non-alcoolic (NAFPD-non alcoholic fatty pancreas disease),  asociat obezităţii, la copii.

Competiţia va fi lansată pe site-ul clinicii.

Calendarul competiţiei

Lansarea competitiei 03.07.2017

Perioada competiţiei 03.07. 2017-13.07. 2017

Ultima zi pentru depunerea aplicaţiilor 13.07. 2017, ora 19

Verificarea eligibilităţii şi evaluarea aplicaţiilor  13.07. 2017-19.07.2017

Afişarea rezultatelor evaluării aplicaţiilor 19.07.2017

Depunerea de contestaţii 20.07. 2017 pana la ora 19

Validarea rezultatelor competiţiei şi comunicarea rezultatelor 21.07. 2017

Semnarea contractului 24.07.2017-25.07.2017

Desfăşurarea grantului -durata grantului este de 9 luni, cu posibilitatea de prelungire în cazuri excepţionale, pana la maximum 12 luni, pentru îndeplinirea criteriului minim de performanţă, fără finanţare suplimentară.

Tema cercetării

Propunerea unor modalităţi de estimare a severităţii  NAFPD, pe baza unor markeri biologici, la copii obezi.

Condiţii de eligibilitate

  1. Condiţii de eligibilitate a proiectului

-obiectivele proiectului trebuie să respecte tema generală de cercetare menţionată în regulament

– să fie bazat pe markeri biologici uzuali, ca o completare a datelor imagistice

  1. Condiţii de eligibilitate a directorului de proiect

-să fie medic specialist, preferabil medicină generală (de familie)

-să aibă competenţă profesională dovedită prin deţinerea titlului de doctor în medicină de peste 10 ani

-să aibă publicate  minim 10 articole de specialitate în reviste recunoscute ISI, Thomson

-să aibă publicate cel puţin 3 articole ştiinţifice în domeniul actualului grant propus

-să fi participat la cel puţin un contract de cercetare în domeniul temei actualului grant

 

Echipa de cercetare multidisciplinară trebuie să fie constituită din:

-responsabilul de partener, care trebuie să fie din domeniul clinic, să fie cu specialitatea în pediatrie, să aibă titlul de doctor în medicină şi cel puţin 2 publicaţii în reviste ISI- Thomson, pe domeniul obezităţii la copii

-membrii echipei-maxim trei, cel puţin unul să fie chimist sau biochimist, cu experienţă pe analize de laborator, altul să fie medic pediatru cu competenţă în ecografie abdominală şi al treilea, dar nu obligatoriu, să fie informatician sau matematician cu experienţă în statistica medicală

Membrii echipei de proiect trebuie să aibă experienţă de cel puţin 2 ani în domeniu, dovedită prin CV.

Dosarul de propunere a proiectului trebuie să includă dovezile pentru existenţa:

-apariţiei lucrărilor cu tematica în domeniul medicinei, în reviste  ISI/Thomson

-resursei umane calificate pentru a derula activitate de cercetare în tema proiectului

Cheltuielile suportate de Clinica SC Chiajna Medical Center SRL

-cheltuieli de logistică-consumabile de laborator, echipamente mici, cheltuieli materiale şi taxe pentru   publicarea articolelor pe tema proiectului

Modalitatea de depunere a proiectului şi de evaluare

  1. Documentele trebuie depuse atat în format scris (pe suport de hartie) cat şi pe suport electronic. Directorul de proiect este responsabil de concordanţa între cele două formate ale documentelor (hartie şi electronic). Dosarul cu toate documentele proiectului, avand paginile numerotate şi însoţite de un Opis, se va depune la registratura Clinicii SC Chiajna Medical Center SRL, Ilfov, loc. Chiajna, str. 1 Decembrie 1918, nr.211, pană la data de 13.07.2017, ora 19

 

Dosarele depuse pentru competiţie vor fi deschise în data de 14.07.2017 şi   vor fi evaluate pentru:

  1. verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a conformităţii dosarului  aplicaţiei cu cerinţele scrise în regulament
  2. dosarele eligibile vor fi evaluate din punct de vedere al conţinutului ştiinţific, al impactului în practica medicului de familie şi al calităţii şi competenţei resurselor umane. De asemenea, trebuie urmărită respectarea deontologiei cercetării ştiinţifice şi a drepturilor de proprietate intelectuală.  Punctajul minim pe care aplicaţia de proiect trebuie să o obţină trebuie să fie de 40 puncte. Aplicaţia care obţine punctajul maxim va fi declarată castigatoare.

Verificarea conformităţii şi evaluarea fiecărui dosar se va  efectua de către o Comisie de trei cadre didactice universitare, cu experienţă în activitatea de cercetare clinică. La verificare, se va respecta confidenţialitatea şi imparţialitatea. Punctajul este calculat prin media aritmetică a  celor trei punctaje individuale. Dacă la evaluarea individuală vor fi diferenţe de notare mai mari de 10 puncte, aplicaţia va fi reevaluată individual de toţi membrii comisiei, pentru reducerea decalajului de punctaj.

Documentele aplicaţiei pentru grantul de cercetare trebuie să cuprindă:

  1. Cererea de finanţare, conform anexei 1
  2. Declaraţia de eligibilitate a directorului de proiect, conform anexei 2
  3. Declaraţia de conflict de interese, conform anexei 3
  4.  Lista echipei proiectului precum şi dovezile competenţelor responsabililor şi membrilor echipei de proiect, conform anexei 4
  5. CV directorului de proiect în format Europass, la care se adaugă o lista de lucrări ştiinţifice, precum şi copia lucrărilor care au legătură cu actualul grant